Obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników.

Rolnicy prowadzący swoje gospodarstwa rolne, w zdecydowanej większości obowiązani są do wykupienia niektórych polis ubezpieczeniowych. Reguluje to wszystko bardzo szczegółowo Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do której tekstu w tym zakresie odsyłamy. Warto jednakże chociażby pobieżnie poznać podstawowe zasady związane z ubezpieczeniami rolniczymi. Tak, żeby w podstawowym zakresie,…

Czytaj dalej