Mała instalacja igłofiltrowa i jej poprawna konfiguracja sprzętowa.

Mała instalacja igłofiltrowa, to taka, składająca się z około 10-15 igłofiltrów. Instalacje tego typu są dość często wykorzystywane w budownictwie. Przede wszystkim w przypadku realizacji napraw terenowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, czy też drobnych prac modernizacyjnych na konstrukcjach budowlanych w terenie podmokłym bądź nabrzeżnym. O tym, czy w danym przypadku wystarczającym rozwiązaniem będzie mała instalacja igłofiltrowa,…

Kontynuuj czytanie

Dobór pompy zatapialnej do odwodnień.

Prawidłowy dobór pompy zatapialnej do odwodnień, powinien uwzględniać wiele czynników. Przede wszystkim zaś, pompa powinna być dopasowana charakterystyką do warunków w jakich będzie pracować. Na rynku, na chwilę obecną mamy bardzo szeroki wybór pomp zatapialnych, wielu różnych producentów. Trzeba jednakże podkreślić, iż niektórzy z nich, zapewniają nam dostarczanie rozwiązań zdecydowanie lepszych w pewnych okolicznościach. Tak…

Kontynuuj czytanie

Odwadnianie terenów zalanych do sucha.

Odwadnianie realizowane może być na bardzo wiele różnorodnych sposobów. W niektórych przypadkach, po prostu należy pozbyć się większość wody z danego miejsca, jak chociażby z wykopów budowlanych. W innych przypadkach będziemy odsączać wodę jeszcze z gruntu, zanim przedostanie się ona na teren objęty pracami ziemnymi. W innych zaś, będziemy odwadniać całkowicie do sucha, co najczęściej…

Kontynuuj czytanie

Membranowe pompy szlamowe.

Zastosowanie membranowych pomp szlamowych jest w branży budowlanej i nie tylko, stosunkowo szerokie. Tego typu pompy sprawdzają się bardzo dobrze w wielu różnorodnych przypadkach. Zdecydowanie najpopularniejszymi pompami tego typu są pompy Caffini typu Libellula. Przede wszystkim, ich szerokie zastosowanie wynika z tego, iż charakteryzują się praktycznie nieograniczoną możliwością pracy na sucho, czy tez bardzo dużym…

Kontynuuj czytanie

Pompowanie medium o różnym poziomie zanieczyszczenia.

W toku realizacji różnorodnych prac około budowlanych bardzo często zachodzi konieczność pozbycia się wody czy też innej cieczy, która staje na przeszkodzie do realizacji robót. W takich sytuacjach, zachodzi konieczność zastosowania odpowiednich pomp, które zagwarantują nam możliwość osiągnięcia odpowiedniego poziomu wydajności pracy. W wielu przypadkach będziemy stosować tradycyjne pompy zatapialne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach, zachodzić…

Kontynuuj czytanie

Bieżąca obsługa deszczowni i ich eksploatacja.

Eksploatacja deszczowni w przemyśle rolniczym wymaga pewnej wiedzy z zakresu ich codziennej konserwacji oraz prawidłowego stosowania. W końcu jest to urządzenie stosunkowo kosztowne, wobec czego nikt nie chciałby aby zbyt szybko tego typu deszczownia uległa uszkodzeniu, eliminującemu ją z eksploatacji. W tym celu warto dowiedzieć się podstawowych wytycznych w zakresie pracy systemów deszczowni, oraz wymagań…

Kontynuuj czytanie

Proces odwadniania igłofiltrami

Realizacja procesu odwodnień w terenie podmokłym czy też obniżenia poziomu wody gruntowej w miejscu gdzie mają być prowadzone prace budowlane wymaga zastosowania odpowiednio dopasowanej do danych warunków instalacji igłofiltrowej. Tutaj trzeba skupić się przede wszystkim na precyzyjnym określeniu wymagań w danym terenie i warunkach, oraz na prawidłowym dobraniu poszczególnych elementów zestawu w zależności od tych…

Kontynuuj czytanie

Obniżanie poziomu wody gruntowej w czasie realizacji prac budowlanych.

W trakcie realizacji niektórych prac budowlanych, bardzo często dochodzi do sytuacji, w których niezbędne jest przeprowadzenie prac mających na celu obniżenie poziomu wody gruntowej w danym terenie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku, kiedy prace mają być realizowane w terenie podmokłym, a nie ma możliwości jego ominięcia. W takich przypadkach koniecznością będzie zastosowanie metody…

Kontynuuj czytanie

Przeprowadzanie odwadniania przy pomocy zestawu igłofiltrowego.

Skuteczne i efektywne odwadnianie przy pomocy igłofiltrów, możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy będziemy dysponować odpowiednia wiedzą z zakresu ich zastosowania a przede wszystkim poprawnego montażu. Chodzi tutaj o to, iż w przypadku odwadniania igłofiltrami, zdecydowanie najważniejszą kwestią jest poprawna ich instalacja w glebie, gdyż tylko poprzez poprawny montaż, można będzie osiągnąć odpowiedni…

Kontynuuj czytanie

Odwadnianie w budownictwie

Prowadzenie wszelkiego rodzaju prac budowlanych, bardzo często może się okazać utrudnione w wyniku różnorodnych zdarzeń losowych, przede wszystkim związanych z opadami atmosferycznymi, które przecież bardzo skutecznie potrafią zniweczyć ludzką pracę, a do tego przerwać jej realizację na dłuższy czas. Na przykład może dojść do poważnego zalania wykopów budowlanych, a co za tym idzie, do przerwania…

Kontynuuj czytanie