Filtracja powietrza w lakiernictwie.

Odpowiednia filtracja powietrza w lakiernictwie, odgrywa szalenie istotną rolę ze względu na jakość realizowanych prac. Czysta atmosfera robocza jest tutaj podstawowym wymogiem do osiągnięcia odpowiednio wysokiego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych. Jakiekolwiek zanieczyszczenia przedostające się bezpośrednio do strefy nakładania lakieru, będą wywierać negatywny wpływ na jakość nakładanych warstw lakierów. Dlatego też, należy dołożyć wszelkich starań, aby filtracja powietrza stała na jak najwyższym poziomie, gdyż tylko to pozwoli realizować prace lakiernicze na wysokim poziomie.

Jak realizowana jest filtracja powietrza w lakiernictwie?

Należy tutaj więc powiedzieć, iż filtracja powietrza, będzie odgrywać w lakiernictwie szalenie istotną rolę. Im lepiej będzie przeprowadzona, tym wyższy poziom jakości, realizowanych prac lakierniczych, będziemy mogli osiągnąć. Warto tutaj także zwrócić uwagę na fakt, iż filtracja powietrza będzie realizowana w dwóch etapach.

  • Filtracja powietrza wtłaczanego do obiektu z zewnątrz – w tym zakresie, stosowane będą odpowiednie filtry kieszeniowe, montowane na kanałach wlotowych systemu wentylacji. Dzięki temu, dostarczane do obiektu powietrze, będzie automatycznie filtrowane z wszystkich, lotnych zanieczyszczeń zewnętrznych. A tych jest w powietrzu stosunkowo dużo.
  • Filtracja powietrza wewnątrz obiektu – będzie realizowana poprzez odpowiednio dobrane filtry sufitowe przeznaczone dla lakiernictwa. Dodatkowo, mogą to być także filtry podłogowe oraz naścienne. Będą one przechwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia, unoszące się wewnątrz obiektu i wiązać je w swojej wewnętrznej strukturze.

Dzięki tym dwóm rozwiązaniom, możliwa będzie filtracja powietrza na bardzo wysokim poziomie.

Dlaczego atmosfera wewnętrzna powinna być pozbawiona lotnych zanieczyszczeń?

Wynika to z faktu tego, iż jakiekolwiek, lotne zanieczyszczenia, mogą w strefie nakładania lakieru, mieszać się z mgiełką lakierniczą i osiadać na lakierowanych płaszczyznach. To niestety nie jest dobre, bowiem będą one negatywnie wpływać na jakość warstw lakieru. Warstwa lakieru będzie automatycznie osłabiona, a jej estetyka o wiele gorsza. Najważniejsze jest jednakże to, iż lakier w tym przypadku będzie o wiele mniej odporny na działanie czynników zewnętrznych. Nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne, może doprowadzić do odchodzenia warstw lakieru.

Dlatego też, należy zadbać o to, aby filtracja powietrza była realizowana jak najlepiej. Dobry dostawca filtrów warsztatowych dla warsztatów lakierniczych będzie w stanie dostarczyć nam każdego rodzaju filtry, niezbędne do utrzymania czystej atmosfery wewnętrznej.

Podsumowanie.

Musimy więc podkreślić, iż filtracja powietrza w lakiernictwie jest szalenie istotna ze względu na jakość realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, należy dołożyć wszelkich starań, aby wewnętrzna atmosfera w warsztacie lakierniczym, była jak najlepiej oczyszczona ze wszystkich, lotnych zanieczyszczeń. Tylko w taki sposób możliwe będzie osiągnięcie wysokiej jakości realizowanych prac lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *