Ekspresowe tłumaczenie patentu na język angielski

Szybkie, pilne, ekspresowe, superekspresowe, na cito – to zbiór przymiotników określających naglące tempo. W przypadku tłumaczeń te określenia również mają zastosowanie jako hasła wpisywane w oknie wyszukiwarek przez osoby poszukujące usługi tłumaczenia tekstu. W tym artykule słowa te wystąpią w kontekście tłumaczenia patentów.

Tłumaczenie patentu z polskiego na angielski

Patenty są dokumentami z pogranicza dwóch dziedzin, w których używa się zarówno języka prawniczego jak i języka technicznego. Wynalazek – by zasłużyć na patent – powinien być nowatorski, posiadać cechy wynalazcze i mieć przemysłowe zastosowanie. Autor wynalazku oraz reprezentujący go rzecznik patentowy starają się, by patent wykazywał jak najszerszą ochronę, a jednocześnie zdradzał jak najmniej informacji i konkretnych danych liczbowych, by uniemożliwić konkurencji wykorzystanie tej publikacji do stworzenia podobnego wynalazku nie podlegającego ochronie patentowej w ramach omawianego tutaj wniosku patentowego. Wynalazcy pochodzą z różnych obszarów globu, a treść patentów międzynarodowych nadających ochronę międzynarodową w ramach krajów Unii Europejskiej musi być napisana w jednym z trzech języków: po angielsku, niemiecku bądź francusku. Z tłumaczeniem patentu z języka polskiego na język angielski możemy mieć wobec tego do czynienia w przypadku wynalazcy-konstruktora z Polski, obecnie właściciela patentu polskiego, który chciałby rozszerzyć terytorialną ochronę patentową z obszaru Polski o obszar krajów Unii Europejskiej. Takiego tłumaczenia powinien się podjąć tłumacz techniczny języka angielskiego specjalizujący się w patentach oraz kompetentny w dziedzinie, której dotyczy patent, np. w chemii, farmacji, medycynie, biotechnologii, lotnictwie, inżynierii środowiska, informatyce (IT) etc.

patent-droga-studzienka-tlumaczenia

Szybkie tempo tłumaczenia patentu

Nierzadko zdarza się, iż tłumaczenie patentu przyjmuje formę ekspresowego tłumaczenia, gdyż na przykład właśnie trwa wyścig pomiędzy kilkoma grupami badawczymi o opracowanie podobnego lub identycznego rozwiązania (np. molekuły o właściwościach terapeutycznych w danej jednostce chorobowej, test DNA na szybkie wykrywanie raka piersi u kobiet), które w przyszłości ma zostać własnością intelektualną tylko jednej grupy badaczy. Tudzież na kancelarii patentowej lub wynalazcy ciąży presja czasu z innego powodu, np. szybkiej konwersji poczynionej inwestycji w zyski finansowe bądź uchronienie się przed kopiowaniem patentu i utratą licencji w innych krajach. Kto pierwszy zdoła złożyć wniosek patentowy o ochronę patentową swojego wynalazku w Urzędzie Patentowym RP (patent pending) oraz Europejskim Urzędzie Patentowym, ten otrzyma wyłączność na ochronę i masową produkcję przedmiotu objętego patentem. Takie ekspresowe tłumaczenie patentu jest w tym wypadku wręcz koniecznością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *