Pomieszczenie akumulatorowni i jego prawidłowe przygotowanie.

Prawidłowo przygotowane i wyposażone pomieszczenie akumulatorowni będzie gwarancją bezpieczeństwa procesu ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych. A trzeba tutaj pamiętać, iż w procesie tym, będziemy mieć do czynienia z bardzo poważnymi zagrożeniami. Przede wszystkim chodzi o możliwość wydzielania się wodoru z uszkodzonego akumulatora. Gaz ten, jak wiadomo jest silnie łatwopalny, a w połączeniu z tlenem także wybuchowy. Dlatego też, pomieszczenie akumulatorowni, powinno być odpowiednio przystosowane do wychwytywania tego typu zagrożeń i natychmiastowego ich neutralizowania.

Jak należy wyposażyć pomieszczenie akumulatorowni?

Aby pomieszczenie akumulatorowni gwarantowało nam bezpieczne warunki ładowania akumulatorów, musimy zadbać o jego odpowiednie przygotowanie i wyposażenie. Jeśli chodzi o przygotowanie, to musimy zadbać o to, aby podłogi i ściany pomieszczenia, były wykończone materiałem kwasoodpornym. W tym przypadku powinny to być odpowiednie płytki ceramiczne, posiadające stosowny atest w tym zakresie. W kwestii wyposażenia będziemy mieć już więcej do wykonania toteż trzeba będzie temu zagadnieniu poświęcić nieco więcej uwagi.

Najważniejsze wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni.

W kwestii wyposażenia, pomieszczenie akumulatorowni powinno posiadać następujące elementy:

  • Centrala alarmowa – która będzie podejmować decyzje w oparciu o informacje pobrane z czujników wodoru. Musi być ona połączona z systemem wentylacji i instalację elektryczną. Dodatkowo powinna mieć możliwość sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej wychwyconych zagrożeń.
  • Czujniki wodoru – każde pomieszczenie akumulatorowni należy wyposażyć w odpowiednią ilość czujników wodoru. Tak, aby możliwe było wychwytanie nadmiernego stężenia tego gazu na całej powierzchni pomieszczenia.
  • System wentylacji – który będzie uruchamiany przez centralę bezpieczeństwa w razie wykrycia nadmiernego stężenia wodoru wewnątrz pomieszczenia.
  • Instalacja elektryczna – zasilająca prostowniki, podłączona do centrali alarmowej. Dzięki temu, w razie wychwycenia zagrożenia, system odetnie dopływ zasilania do prostowników, aby zminimalizować ryzyko zapłonu nagromadzonego wewnątrz wodoru.

Są to podstawowe elementy wyposażenia, w które należy zaopatrzyć każde pomieszczenie akumulatorowni. Dzięki temu, unikniemy poważnych zagrożeń związanych z ewentualnym uszkodzeniem akumulatora w trakcie procesu jego ładowania.

Podsumowanie.

Trzeba tutaj powiedzieć, iż obecnie, wszystkie nowo powstające akumulatorownie muszą być przygotowane w sposób opisany przez nas powyżej. Jakiekolwiek odstępstwa od powyższych wytycznych, mogą być przyczyną poważnych konsekwencji. Jest to wręcz celowe narażanie zdrowia i życia pracowników na niebezpieczeństwo w imię ograniczenia kosztów prowadzenia działalności. W niektórych przypadkach, może się to nawet wiązać z konkretnymi, dotkliwymi karami finansowymi. Dlatego też, warto zadbać o to, aby pomieszczenie akumulatorowni było prawidłowo wyposażone i gwarantowało bezpieczne warunki ładowania akumulatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *